English version of this page

Jyoti Chhetri

Tekniker

E-post
jyoti.chhetri@inn.no

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Eksterne
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum