English version of this page

Jan-Freddy Hovland

Høgsk-/øvingslærer

E-post
jan-freddy.hovland@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 09

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum