English version of this page
Irena Ascetovic Djordjevic

Irena Ascetovic Djordjevic

Førstekonsulent

E-post
irena.ascetovic@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 75

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum