Irena Ascetovic Djordjevic

Irena Ascetovic Djordjevic

Stillingskode udefinert

E-post
irena.ascetovic@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 75

HR-avdelingen
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum