English version of this page
Ingrid Grimstad Gjelvik

Ingrid Grimstad Gjelvik

Vitenskapelig assistent

E-post
ingrid.gjelvik@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 56

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Forskergrupper

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum