English version of this page
Inger Bergkastet

Inger Bergkastet

Prosjektleder

E-post
inger.bergkastet@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 72 26
Mobilnummer
+47 930 34 110

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Inger Bergkastet, prosjektleder for barnehage- og skoleutvikling ved SELL-LUP. 

Erfaring og arbeidsoppgaver :

Hun har lang erfaring fra arbeid i skolen som lærer, sosiallærer, praksislærer og veileder.  Hun har gjennom mange år vært leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Hun har bidratt I den nasjonale satsingen “Inkluderende barnehage- og skolemiljø”. Gjennom denne satsingen, og gjennom dekomp, rekom og kompetanseløftet, deltar hun i partnerskap med skoler, barnehager og ansatte i laget rundt barnehager og skoler i kommuner og regioner. Grunnsteinen i partnerskapene er solide prosesser preget av samskaping og skreddersøm.

Interesser:

Hun er opptatt av tilhørighetsbegrepet både faglig og sosialt som utgangspunkt for barnehagenes og skolenes systematiske  arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

 

Inger er medforfatter i flere bøker om lærerrollen, inkludering og skolemiljø.

I tillegg til pedagogisk utdanning har Inger utdanning i spesialpedagogikk, veiledning og skoleledelse.

 

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum