Guro Vaa Lien

Guro Vaa Lien

Seniorkonsulent

E-post
guro.lien@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 07

Avdeling for Digitalisering og infrastruktur
Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum