English version of this page

Frank Aleksander Forbord

Høgsk-/øvingslærer

E-post
frank.forbord@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 46

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for idrett og kroppsøving
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum