Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Listen viser ansatte ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 82 av 82
Navn Telefon E-post
Achiricioaei, Ionut-Lucian Førstelektor +47 61 28 85 94 ionut-lucian.achiricioaei@inn.no
Bachelder, Steven Professor +47 61 28 81 46 steven.bachelder@inn.no
Bakken, Morten Administrativ leder +47 61 28 82 92 +47 934 11 672 morten.bakken@inn.no
Bergström, Nina Høgskolelektor +47 62 59 79 81 +47 940 97 133 nina.bergstrom@inn.no
Borgen, Erling Stillingskode udefinert erling.borgen@inn.no
Dahl, Ola Høgskolelektor +47 61 28 82 69 +47 924 53 335 ola.dahl@inn.no
Dreyer, Andreas Førsteamanuensis +47 61 28 83 59 andreas.dreyer@inn.no
Drivenes, Åse Svenheim Stillingskode udefinert +47 62 43 08 02 ase.drivenes@inn.no
Edvardsen, Linda Høgmo Rådgiver +47 62 51 76 89 linda.edvardsen@inn.no
Engelstad, Audun Professor +47 61 28 83 17 +47 934 46 681 audun.engelstad@inn.no
Erixon, Mats Høgsk-/øvingslærer +47 61 28 75 33 mats.erixon@inn.no
Fagereng, Erik Førsteamanuensis +47 415 78 588 erik.fagereng@inn.no
Finne, Tonje Louise Førsteamanuensis +47 61 28 81 42 tonje.finne@inn.no
Flaten, Ole Einar Høgskolelektor +47 62 51 78 86 +47 938 28 777 ole.flaten@inn.no
Fröhlich, Fred Førsteamanuensis +47 61 28 82 00 fred.froehlich@inn.no
Fulton, Neil Graeme Høgskolelektor +47 61 28 84 47 neil.fulton@inn.no
Føreland, Tone Stipendiat +47 61 28 81 14 tone.foreland@inn.no
Gallefoss, Lasse Førsteamanuensis +47 62 43 08 52 lasse.gallefoss@inn.no
Grünfeld, Nina Frederikke Professor +47 61 28 81 53 nina.grunfeld@inn.no
Gunnerud, Bård R. Undervisn.leder +47 62 51 72 36 +47 970 09 147 bard.gunnerud@inn.no
Haga, Ole Christoffer Førstelektor ole.haga@inn.no
Haug, Jan Erik Høgskolelektor +47 62 51 78 03 jan.haug@inn.no
Hedemann, Ole Kristian Professor +47 61 28 80 44 +47 959 44 215 ole.hedemann@inn.no
Helseth, Tore Ulrik Professor +47 61 28 83 05 tore.helseth@inn.no
Henriksen, Bendik Stubstad Førsteamanuensis +47 61 28 84 08 +47 480 39 801 bendik.henriksen@inn.no
Holmene, Ingeborg Stipendiat +47 952 22 458 ingeborg.holmene@inn.no
Jensen, Leif Holst Prosjektleder +47 62 54 16 08 +47 909 48 993 leif.jensen@inn.no
Johansen, Daniel Avdelingsingeniør +47 62 43 00 75 daniel.johansen@inn.no
Johansen, Jan Rudi Høgskolelektor +47 61 28 81 91 +47 415 55 953 jan.johansen@inn.no
Juliebø, Christian Høgskolelektor +47 61 28 83 69 +47 901 97 955 christian.juliebo@inn.no
Kao, Jason Førsteamanuensis +47 62 59 79 77 jason.kao@inn.no
Knudsen, Aase Schibsted Emeritus +47 61 28 81 33 aase.knudsen@inn.no
Komandur, Sashi Seniorrådgiver +47 61 28 75 23 sashi.komandur@inn.no
Krogh, Halldor Professor +47 61 28 80 64 halldor.krogh@inn.no
Kvasbø, Brage Høgskolelektor +47 61 28 75 32 brage.kvasbo@inn.no
Lien, Gunhild Førsteamanuensis +47 62 51 72 95 gunhild.lien@inn.no
Lindland, Trude Rådgiver +47 61 28 74 61 trude.lindland@inn.no
Lorentzen, Nefise Professor +47 61 28 81 40 nefise.lorentzen@inn.no
McNeill, Christopher John Førstelektor +47 62 51 78 07 christopher.mcneill@inn.no
Michelsen, Hege Dekan +47 61 28 82 08 +47 901 77 414 hege.michelsen@inn.no
Minge, Lene Kristin Rådgiver innen internasjonalisering +47 62 43 08 22 lene.minge@inn.no
Mobbs, Sophie Anne Førsteamanuensis +47 62 51 78 06 sophie.mobbs@inn.no
Moe, Andreas Høgskolelektor +47 61 28 81 55 andreas.moe@inn.no
Moseng, Jo Sondre Instituttleder +47 61 28 83 28 +47 996 38 055 jo.sondre.moseng@inn.no
Murat, Semra Førstekonsulent +47 61 28 85 96 semra.murat@inn.no
Nordby, Anders Høgskolelektor +47 62 51 77 83 anders.nordby@inn.no
Nylund, Dag Høgskolelektor +47 62 51 78 96 +47 901 47 461 dag.nylund@inn.no
Nyseter, Mette Høgskolelektor +47 61 28 85 28 mette.nyseter@inn.no
Olsen, Ove Andreas Kinn Førstelektor ove.olsen@inn.no
Parker, Adam Avdelingsingeniør +47 62 43 05 43 adam.parker@inn.no
Puijk, Roel Professor +47 61 28 83 13 +47 924 53 642 roel.puijk@inn.no
Rabbe, Øystein Høgskolelektor +47 61 28 74 32 +47 411 45 186 oystein.rabbe@inn.no
Ravlum, Aslak Woo Høgsk-/øvingslærer +47 61 28 74 19 aslak.ravlum@inn.no
Rustad, Gry Cecilie Prosjektleder +47 61 28 81 31 gry.rustad@inn.no
Sanchez, Joselito Rådgiver +47 61 28 84 26 joselito.sanchez@inn.no
Slagsvold, Ingelinn Rådgiver +47 62 51 77 29 ingelinn.slagsvold@inn.no
Solbakk, Sigrunn Wilhelmsen Rådgiver +47 62 59 79 56 +47 923 19 704 sigrunn.solbakk@inn.no
Stalsberg, Aleksander Nielsen Overingeniør +47 61 28 74 31 +47 408 68 004 aleksander.stalsberg@inn.no
Staubo, Annette Høgskolelektor +47 62 43 03 34 annette.staubo@inn.no
Steen, Tollef Roe Stillingskode udefinert +47 62 51 72 35 tollef.steen@inn.no
Strandvik, Marit Christine Berg Instituttleder +47 62 51 77 84 +47 915 55 773 marit.berg@inn.no
Svalestad, Anders Rådgiver +47 61 28 83 03 anders.svalestad@inn.no
Sveen, Lars Petter Overingeniør +47 61 28 84 43 +47 415 56 056 lars.petter.sveen@inn.no
Sveen, Richard Andre Førsteamanuensis richard.sveen@inn.no
Sverdrup, Harald Ulrik Professor +47 62 51 72 97 harald.sverdrup@inn.no
Sæther, Mons Mjelde Høgskolelektor +47 61 28 82 88 mons.sather@inn.no
Sønsteli, Stein Tore Førstekonsulent +47 61 28 80 86 +47 913 19 432 stein-tore.sonsteli@inn.no
Taheri, Meisam Førsteamanuensis +47 62 51 72 98 meisam.taheri@inn.no
Tan, Kevin Førsteamanuensis +47 62 51 78 88 +47 915 93 428 kevin.tan@inn.no
Thisell, Camille Ziggie Høgskolelektor +47 61 28 84 53 camille.thisell@inn.no
Thomassen, Turid Rådgiver +47 61 28 81 99 +47 905 10 362 turid.thomassen@inn.no
Thorsveen, Geir Ove Senioringeniør +47 61 28 84 48 +47 415 42 789 geir.ove.thorsveen@inn.no
Tornberg, Jimi Charlie Førstelektor +47 61 28 81 00 jimi.tornberg@inn.no
Vamanchery Mana, Sanu Førsteamanuensis +47 62 51 76 96 +47 987 73 371 sanu.mana@inn.no
van Allen, Ole Stipendiat +47 61 28 85 90 ole.allen@inn.no
Vanebo, Camilla Førsteamanuensis +47 61 28 85 97 camilla.vanebo@inn.no
Vibeto, Håvard Førsteamanuensis +47 62 51 77 54 +47 977 36 055 havard.vibeto@inn.no
Welburn, James Høgskolelektor +47 61 28 74 57 james.welburn@inn.no
Wheele, Benjamin Høgsk-/øvingslærer +47 62 43 03 33 benjamin.wheele@inn.no
Wilkens, Maria Rådgiver +47 61 28 81 21 +47 943 63 742 maria.wilkens@inn.no
With, Anne Lise Førstelektor +47 61 28 82 93 anne-lise.with@inn.no
Øfsti, Marius Stipendiat +47 61 28 81 26 olav.marius.ofsti@inn.no