Eva Duedahl

Eva Duedahl

Stipendiat

E-post
eva.duedahl@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 86
Mobilnummer
+47 920 55 538

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum