Erni Wilhelm Gustafsson

Erni Wilhelm Gustafsson

Førsteamanuensis

E-post
erni.gustafsson@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 67

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum