Eli Kjønsberg

Eli Kjønsberg

Rådgiver

E-post
eli.kjonsberg@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 32

Økonomiavdelingen
Seksjon for innkjøp
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum