English version of this page
Dag Yngve Dahle

Dag Yngve Dahle

Førsteamanuensis

E-post
dag.dahle@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 73

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum