Artëm Ingmar Benediktsson

Postdoktor

E-post
artem.benediktsson@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 67

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum