English version of this page
Ann-Kristin Børresen Grebstad

Ann-Kristin Børresen Grebstad

Renholder

E-post
annkristin.grebstad@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 07 59
Mobilnummer
+47 458 97 968

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Renholdsområde Elverum, Rena og Evenstad
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum