English version of this page

Anniken Leinan Baksjøberget

Timelærer

E-post
anniken.baksjoberget@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Rena

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum