English version of this page

Anne Ringen Amundsen

Stillingskode udefinert

E-post
anne.ringen.amundsen@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum