English version of this page

Ann-Britt Andersen

Driftsoperatør

E-post
ann-britt.andersen@inn.no

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Driftsområde Elverum, Rena og Evenstad
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum