English version of this page

Andrea Deumert

Professor II

E-post
andrea.deumert@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 95

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for nordisk språk og litteratur
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum