English version of this page
Amund Furuseth

Amund Furuseth

Lærling

E-post
amund.furuseth@inn.no
Telefonnummer
+47 62 54 16 36
Mobilnummer
+47 913 71 851

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Seksjon for brukerservice
Studiested Hamar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum