Language: NOR | ENG

Studietilbud for permitterte og arbeidsledige

Er du permittert eller arbeidsledig? Bruk tiden til å oppdatere deg faglig eller lær deg noe nytt. Vær oppmerksom på at flere av disse enkeltemnene har løpende opptak, og dermed fort kan bli fulltegnet.  

Etter- og videreutdanning

I dagens arbeidsmarked blir vi aldri utlært! Store og hyppige endringer, drevet av reformer, teknologiutvikling, økonomiske konjunkturer eller andre krefter, krever at vi er omstillingsdyktige og evner å utvikle ny kompetanse gjennom hele livet. Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke utdanninger beregnet på deg som ønsker fag...