Language: NOR | ENG

Kombiner jobb og studier

Du kan velge etter- og videreutdanninger som gir studiepoeng, eller uten eksamen og studiepoeng. Etter- og videreutdanningene er gjerne organisert med studiesamlinger kombinert med aktiviteter på nett, eller er rent nettbaserte.

Høgskolen har tilbud innenfor de fleste fagområder og nivåer - fra korte kurs, til masterutdanninger og doktorgradsprogrammer. Mange av tilbudene våre er fleksible og tilpasset deg som vil studere ved siden av jobb, men vi tilbyr også etter- og videreutdanninger på heltid. 

Vi utvikler og leverer også skreddersydde kurs og utdanninger i samarbeid med arbeidslivet. 

Skreddersydde kurs og utdanninger