Seminar: Public innovation and AI

A international seminar about AI, digitalization and public innovation, hosted by Inland Norway University of Applied Sciences after an initiativ by professor Lars Fuglsang and professor Rolf Rønning.

Photo: Colourbox

Photo: Colourbox

(Norwegian text at the bottom of the page.)

In January 2020, Inland Norway University of Applied Sciences (HINN), Lillehammer, organized a seminar on public innovation, with Jean Hartley (Open U) Karin Geuijen (Utrecht U) and Lars Fuglsang  (Roskilde U) as presenters. Afterwards, Rolf Rønning (chair of the seminar) initiated a book project with the three presenters. Manuscript for the book (Valuing Public Innovation) has now been delivered. During the work process, we were asked about a topic for a new seminar.

Digitalization and artificial intelligence (AI) emerged as an important topic to focus on. Lars Fuglsang (part-time at HINN) and Rolf Rønning therefore took the initiative for this seminar.

With financial support from HINN, it has been possible to invite seven speakers from different countries to approach the topic from different angles at an online seminar.

The presenters are also invited to contribute to an anthology on the topic. They have been selected because they have provided new and interesting contributions in the field. We are pleased that Sir Geoff Mulgan agreed to give a key note to the seminar.

More about the seminar

The seminar is to be held in English. No registration is needed to follow the seminar. 

Stream

You can follow the stream via Zoom. 

Webinar ID 695 5888 3618

Webinar Passcode 602845

Norwegian text

I januar 2020 ble det ved HINN Lillehammer arrangert et seminar om offentlig innovasjon med tre inviterte innledere. Rolf Rønning, som var seminaransvarlig fikk deretter de tre med på et bokprosjekt som nå har resultert i boka «Valuing public innovation» (manus levert).

Under arbeidet er vi blitt utfordret på om vi hadde forslag til nye temaer for et internasjonalt seminar. Digitalisering og kunstig intelligens framsto etter hvert som et viktig tema å ta fatt i. Lars Fuglsang  (delstilling ved HINN) og Rolf Rønning har derfor tatt initiativ til et internasjonalt seminar om «Public innovation and AI».

Med  økonomisk støtte fra HINN er det  mulig å invitere sju foreleser som kan belyse problematikken fra ulike vinkler, hvis det blir arrangert som nettseminar. Innlederne er også invitert il å være med i en antologi om temaet. De er valgt ut fordi de har bidratt med interessante faglige bidrag i sentrale tidsskrifter.

Åpningsinnlegget blir holdt av Sir Geoff Mulgan, tidligere rådgiver for Tony Blair, men også kjent for sentrale arbeider innen dette feltet. Mulgan er en internasjonal bidragsyter i samfunnsdebatten om innovasjon og utvikling.

Seminaret er åpent og det er ikke nødvendig med registrering for å følge seminaret. 

 

Published Apr. 29, 2022 1:37 PM - Last modified May 11, 2022 10:06 AM