Language: NOR | ENG
2021/2022

2FFORDF Fordypningsemne

Læringsutbytte

Se emneplan.

Innhold

Se emneplan.

Arbeids- og undervisningsformer

Se emneplan.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Se emneplan.

Eksamen

Se emneplan.