Language: NOR | ENG
2021/2022

Valgemner/utvekslingsopphold

Læringsutbytte

Tilgjengelige valgemner ved Høgskolen i Innlandet bekjentgjøres før semesterets start. 

Det vil være mulig å ta deler av utdanningen ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Innlandet er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land) og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av høgskolens studier. Ta kontakt med Internasjonalt kontor om du vil vite mer om mulighetene for å studere utenlands.

Innhold

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Arbeids- og undervisningsformer

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Eksamen

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.