Language: NOR | ENG
2021/2022

Utvekslingsopphold Master i innovasjon

Læringsutbytte

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Innhold

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.

Arbeids- og undervisningsformer

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.

Eksamen

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.