Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAOBTM10 Oral biologi og tannmorfologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om tennenes morfologi
 • har kunnskap om og kan beskrive tannvevenes mikroskopiske struktur
 • har kunnskap om anatomiske og fysiologiske forhold i munnhulen og tilliggende vev og strukturer 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan identifisere humane tenner
 • kan benytte FDI-systemet for å betegne tennene

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere over hvorfor naturvitenskapelig kunnskap er vesentlig for tannpleiefaglige vurderinger og tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold

 • Tannutvikling, tannfrembrudd, tannfelling
 • Tannvevene
 • Periodontiet
 • Munnhulens anatomi
 • Munnslimhinne og spyttkjertler 
 • Muskler, nerver, blodårer og lymfesystem i hode og hals
 • Kraniets knokler, med vekt på overkjeve- og underkjeveknokkel
 • Kjeveleddet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Flervalgstester
 • Emneoppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praktisk prøve i tannmorfologi
 • 6 flervalgstester

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen over 4 timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.