Language: NOR | ENG
2021/2022

48MOTPC Motivasjonspsykologi og coaching

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og kosthold for god psykisk helse
 • har grunnleggende kunnskap om teorier og metoder innenfor motivasjonspsykologien
 • har grunnleggende kunnskap om coaching- og veiledningsteorier
 • har kunnskap om coaching som verktøy i endrings- og utviklingsprosesser
 • Kan forstå de ulike motivasjonsfremmende verktøyene innenfor coaching

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre motivasjonsfremmende veiledning
 • kan bruke målsetting som et effektivt verktøy for å øke egen og andres motivasjon
 • kan bruke coaching com virkemiddel i utvikling og læringsprosesser

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere og vurdere egen kompetanse som veileder og coach
 • kan, basert på samtale med en person, kartlegge og forstå hvilken fremgangsmåte som er hensiktsmessig for å øke motivasjon

Innhold

 • Innføring i motivasjonspsykologi
 • Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse
 • Motivasjon for trening og livsstilsendring
 • Målsetting, motivasjon og mestring
 • Motivasjonsfremmende veiledning
 • Selvbilde og selvtillit
 • Coaching

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som videoforelesninger, direktestrømming (Zoom), interaktive oppgaver, instruksjonsfilmer, videodemonstrasjoner, selvstudium, innleveringer (skriftlig og video) og oppgaveveiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjon av casearbeid (videomøte med faglærer innen motivasjonsfremmende veiledning)
 • Skriftlig innlevering av oppgave i motivasjonsteorier
 • 1 tidsbegrenset (time limit) test på Canvas innen målsettingsteori

Eksamen

Praktisk-metodisk hjemmeeksamen (videoinnlevering) med løsning av kunde/case-oppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått.