Language: NOR | ENG
2021/2022

Valgfritt emne

Læringsutbytte

.

Innhold

Studentene kan velge et emne (som regel er emnene 15 studiepoeng, ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder for opplysninger om relevante emner).

Ved enkelte studier kan det også være mulig å ta deler av utdanningen ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Innlandet er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land) og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av høgskolens studier.

Ta kontakt med Internasjonalt koordinator på fakultetet om du vil vite mer om mulighetene for å studere utenlands.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Eksamen

.