Language: NOR | ENG
2020/2021

Valgemne 5. semester MPA (dybdemaster)

Læringsutbytte

Ihht. emnebeskrivelse for valgte emne. 

I 5. semester kan studenten velge emne fra valgemneporteføljen for Master i offentlig ledelse og styring (MPA) på både Lillehammer og Rena. 

Innhold

Ihht. emnebeskrivelse for valgte emne. 

Arbeids- og undervisningsformer

Ihht. emnebeskrivelse for valgte emne. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ihht. emnebeskrivelse for valgte emne. 

Eksamen

Ihht. emnebeskrivelse for valgte emne. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ihht. emnebeskrivelse for valgte emne.