Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1016 Musikkproduksjon (Flerkamera regi)

Læringsutbytte

Kommer

Innhold

Kommer

Arbeids- og undervisningsformer

Kommer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Kommer

Eksamen

Kommer