Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1012 Flerkamera TV-regi: metode og operativ ledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • Har kunnskap om prosjektledelse av team
 • Har kunnskap om basismetoder og forutsetninger for flerkameraproduksjon
 • Har kunnskap om innspillingsledelse for flerkameraproduksjon
 • Har kunnskap om basis scriptarbeid for flerkameraproduksjoner
 • Har basis kunnskap om bruk og bestilling av teknisk utsyr for flerkameraproduksjon

Ferdigheter
Studenten

 • Kan lede et team i planlegging og produksjon av basis flerkameraproduskjon
 • Kan planlegge og kommunisere med tekniske stillinger frem mot en flerkameraproduksjon

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan korrigere eget arbeid etter tilbakemeldinger fra ledere, og medarbeidere
 • Kan forutse utfordringer knyttet til kommunikasjon og samarbeid i team
 • Kan bidra kreativt og konstruktivt til utvikling, planlegging av en flerkameraproduksjon

 

Innhold

Emnet er spesifikt for flerkamera TV-regi. Emnet gir en teoretisk innføring i metoder og vesentlige prinsipper for basis flerkameraproduksjon. Emnet gir også en basis kunnskap innen prosjektledelse som grunnlag for lederrollen og ansvaret innen flerkameraregi. Emnet gir basis innføring i prosjektledelse, scenografi, scripting, innspillingsledelse samt flerkamerateknikk mtp. økt bestillerkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Seminar
 • Veiledning
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått