Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1006/1 Personportrettering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om karakterbygging i dokumentariske fortellinger
 • Har kunnskap om casting og det å skaffe tilgang til og skape tillit hos medvirkende i en TV-produksjon
 • Ha grunnleggende kunnskap om manusskriving for dokumentar
 • Har bred kunnskap om ulike fagfunksjoner i audiovisuelle produksjoner
 • Har god kunnskap om det audiovisuelle som bærende fortellerelement

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan lede og samarbeide med medvirkende og team
 • Kan utvikle et manus for en kortere dokumentarproduksjon

Innhold

Emnet bygger videre på det studentene har lært om dramaturgi, fortellerteknikk, planlegging, teamarbeid og etikk så langt i studiet. Studentene skal i dette emnet lage en kortere dokumentarfilm (7-10 minutter), hvor hensikten er å skildre karakterer ved bruk av levende bilder og lyd som bærende fortellerelement. Voice over/kommentarer er ikke tillatt. Motoren i portrettet skal være handlinger og situasjoner som karakteren tar del i.

Studentene skal utvikle et opptaksmanus og lede det kreative teamet gjennom forarbeid, opptak og etterarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger  
 • prosjektarbeid
 • filmproduksjon  
 • workshops
 • veiledning
 • screening 
 • bruk av læringsplattform Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan), samt innlevering av greenlightmappe etter nærmere spesifikasjon

Eksamen

 • Eksamensform: Innlevering av ferdigstilt produksjon etter nærmere angitt format, samt deltakelse i sluttevaluering og individuell hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått