Language: NOR | ENG
2020/2021

Valgemner eller utenlandsopphold

Læringsutbytte

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Innhold

Valgemner eller utenlandsopphold.

Arbeids- og undervisningsformer

I henhold til aktuell emnebeskrivelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.

Eksamen

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.