Language: NOR | ENG
2020/2021

1HAPR11 Helsefremmende arbeid i praksis

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • Har kunnskap om hvordan relevante/aktuelle offentlige og private aktører kan tilrettelegge for helsefremmende aktivitet
 • Har kunnskap om prosjektarbeid og prosjektstyring

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan med utgangspunkt i en helhetlig helseforståelse forstå behovet for helsefremmende tiltak på ulike arenaer rettet mot ulike målgrupper
 • Kan med utgangspunkt i kunnskap om hvordan ulike helsefremmende tiltak kan påvirke folkehelsen planlegge, gjennomføre og evaluere relevante helsefremmende tiltak
 • Kan definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter med refleksjon om arbeidsprosessen
 • Har utviklet ferdighet i å skrive og presentere en strukturert prosjektrapport
 • Kan formidle vitenskapelige data muntlig til offentligheten 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har kompetanse i praktisk-metodisk prosjektarbeid ut mot ulike virksomheter og bransjer
 • Kan anvende fagkompetansen tilegnet gjennom studieforløpet i praktisk-metodisk prosjektarbeid

Innhold

 • Praktisk- metodisk prosjektarbeid over 4 måneder
 • Folkehelsearbeid i offentlig- og privat sektor

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid (3-4 studenter)
 • Praktisk arbeid
 • Veiledning
 • Seminar
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Godkjent prosjektplan.

100% deltakelse på veiledning.

Innlevering av refleksjonsnotat over prosjektstatus og gruppeprosess hver 3. uke.

Eksamen

Innlevering av skriftlig prosjektrapport i gruppe med presentasjon på seminar som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?