2019/2020

13 TEKF Bachelorproduksjon (Flerkamera TV-produksjon)

Læringsutbytte

kommer

Innhold

kommer

Arbeids- og undervisningsformer

kommer

Eksamen

kommer