Language: NOR | ENG
2019/2020

8 TEKF Praksis (Flerkamera TV-produksjon)

Læringsutbytte

kommer

Innhold

kommer

Arbeids- og undervisningsformer

kommer

Eksamen

kommer