Language: NOR | ENG
2019/2020

Valgemne støtteprofil Master i økonomi og ledelse

Læringsutbytte

Ihht. aktuell emnebeskrivelse. 

Innhold

Ihht. aktuell emnebeskrivelse. 

Arbeids- og undervisningsformer

Ihht. aktuell emnebeskrivelse. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ihht. aktuell emnebeskrivelse

Eksamen

Ihht. aktuell emnebeskrivelse. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ihht. aktuell emnebeskrivelse.