Language: NOR | ENG

Årets miljøbedrift 2018

Veien mot et grønnere næringsliv krever både mot og innsats. Vi ønsker å stimulere til et grønnere næringsliv gjennom å trekke fram bedrifter som tar sjanser og satser i en miljøvennlig retning. 

Årets miljøbedrift er den første prisen som utdeles på dette feltet i Norge uavhengig av bransje. Prisen deles ut under Miljøpsykologikonferansen på Lillehammer.

Komiteen som skal utføre kåringen er en gruppe personer med stor fagkunnskap innenfor felt som miljøpsykologi, grønne organisasjonsendringer, miljøvern og bærekraft. Prisen er rettet mot små og mellomstore bedrifter i Norge.

Kriteriene for kåringen

1. Miljøkultur

Bedriften arbeider kontinuerlig med miljøarbeidet, og det er en del av bedriftens daglige arbeid, beslutningsprosesser og strategiske valg.

2. Miljøgevinst

Bedriften har tatt valg som setter miljøet høyest og jobber for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette innebærer konkrete tiltak, enten i form av økonomi eller andre ressurser. Størrelsen på innsatsen må stå i forhold til bedriftens størrelse. ­­­

3. Innovasjon

Bedriften har gjort noe som er originalt eller inspirerer til nytenkning innen miljøfeltet

Utdeling av prisen

Vinneren vil premieres under konferansemiddagen den 29. november.

Nominasjon

Hvis du vet om selskaper som oppfyller disse kriteriene – send inn nominasjoner innen 1. november!  Klikk her for å nominere

Du kan også nominere ved å svar på spørsmålene under og send på e-post til:  nominasjoner.miljokonferanse@gmail.com

  • Hva heter bedriften?
  • Bransje/hva gjør bedriften?
  • Ut i fra kriteriene; hvorfor er bedriften miljøvennlig?
  • Hva er bakgrunnen for at dere har valgt å nominere bedriften?
  • Hva er inspirasjonen bak det grønne valget?

Komité

Svein Åge Johnsen

 

Bakgrunn: Utdannelse: cand.psychol. (NTNU), Ph.D. (NTNU).

Stilling: Førsteamanuensis ved seksjon for psykologi. Er for tiden forskningsgruppeleder for miljøpsykologi og programansvarlig for master i miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer

Sveinung Jørgensen

 

Bakgrunn: Utdannelse: Ph.D. (Karlstad universitet)

Stilling: Dr.ekon. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer og Norges Handelshøyskole (NHH). Jørgensen forsker blant annet på strategi, innovasjon og samfunnsansvar.

Åshild Lappegård Hauge

 

Bakgrunn: Utdannelse: Ph.D. i miljøpsykologi (NTNU)

Stilling: Seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Lappegård Hauge forsker på bolig, omgivelsesestetikk og miljøatferd.

Silje Ask Lundberg

 

Bakgrunn: Leder i natur og ungdom i 2012 og 2013 Hun har også tidligere jobbet i  BellonaZEROForeningen for internasjonale vannstudierNorsk Bonde- og Småbrukarlag og Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Utdannelse: studert biologi, klima og miljø (UiT)

Stilling: Leder i  naturvernforbundet

Ingrid Skjoldvær

 

Bakgrunn:  Natur og UngdomBellona, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Stilling: Leder i  Natur og Ungdom

Organisasjonskomité

Maren Grimstad Hernæs, Natalie Marie Lande, Emma Carolin Fiebeck,  Ellinor Moe, Ibrar Manzoor, Marte Helene Halvorsen og Marin Kristine Henriksen.