Læringsutbytte

I hht emnenes beskrivelse.

Innhold

Emner på til sammen 30 studiepoeng innenfor musikkproduksjon ved valgte institusjon. Emnesammensetningen må godkjennes av Høgskolen på forhånd.

Innhold i hht emnenes beskrivelse.

Arbeids- og undervisningsformer

I hht emnenes beskrivelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I hht emnenes beskrivelse.

Eksamen

I hht emnenes beskrivelse.