Leter du etter pensum? Gå til pensumsøk.

Søk etter "" ga 4309 treff

Vis:
 • Finn oss

  Holsetgata 31, HAMARTlf.: 62 43 00 00HINN Hamar ligger sentralt plassert midt i Hamar sentrum.
 • Forskningsseminar

  Onsdag 28.oktober vil det arrangeres et forskningsseminar på Høgskolen i Hedmark i auditorium 2 fra klokka 09.00 - 15.30. Programmet finner du her.
 • Doktorgradsprosjekt

  Nedenfor finnes en oversikt over pågående og nylig avsluttede doktorgradsprosjekt innenfor det strategiske forskningsområdet "Utdanning og diversitet":  
 • Fagidé og design

  Overordnet forskningsdesign: Innsatsområdet ved Avdeling for helse og idrettsfag skal videreføre den praksisnære profil som det tidligere innsatsområdet PHIL var preget av. Praksisnær forskning innebærer både å utvikle kontekstspesifikk, erfaringsbasert pasient/bruker- og personalkunnskap og kontekstuavhengig forskningsbaser...
 • Mål

 • English Summary

  Mental Health and Society: Knowledge Development in Practice Priority Area for Hedmark University College, Faculty of Health and Sports: 2007-2010IntroductionHedmark University College (HUC), Faculty of Health and Sports, has chosen “Mental Health and Society: Knowledge Development in Practice (IPS)” as its priority area for...
 • Prosjekter

  Innsatsområdet Psykisk helse og samfunn: Kunnskapsdannelse i praksis har en folkehelsestrategi som basis for tenkningen, dvs. å styrke bevisstheten om det psykiske helsearbeidet på alle nivåer gjennom systematisk forskningsbasert kompetanseutvikling så nær aktører og brukere som mulig.Innsatsområdets ønsker å stimulere FoU-a...
 • Bachelor i tannpleie

  Som tannpleier får du en betydningsfull rolle i tannhelsetjenesten gjennom arbeid med barn, voksne og eldre både i og utenfor institusjon. Utdanningen gir deg kunnskap innen klinisk tannpleiefaglige og odontologiske fagområder. I tillegg får du kunnskap om hva som påvirker befolkningens tannhelse og helse på individ- og samf...
 • SePU

 • Deltagere

  Deltagere på Kognitivt sommerseminar 2009(Bytt ut bakverket samt mellomrom/understrek på hver side med krøllalfa for å få gyldige epostadresser.)Hanne Eckhoff h.m.eckhoff kringle_ifikk.uio.noThomas Egan Thomas.Egan kringle_luh.hihm.noHans-Olav Enger h.o.enger kringle_iln.uio.noAnne-Line Graedler AnneLine.Graedler kringle_hih...
 • Annen utdanningsforskning

      De siste årene har LUNAs internt og eksternt finansierte forskningsaktivitet knyttet til barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning økt betraktelig. Aktivitetene spenner fra mindre utviklingsprosjekter i enkeltskoler til nasjonale og internasjonale prosjekter med ekstern finansiering.Den eksternt finansierte FoU-aktivit...
 • Skolekonferansen 2009 - undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap

  Konferansen arrangeres 26. og 27. oktober 2009. Konferansen har som hovedformål å presentere ny kunnskap om tilpasset opplæring og gjennom dette sette søkelys på likeverdig opplæring i en inkluderende skole. Funn fra forskningsprogrammet "Praksisrettet FoU…" og fra evalueringen av Kunnskapsløftet og andre prosjekter vil ligg...