Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL)

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) er et forsknings- og læringssenter. Senteret er tildelt UNESCO-professoratet på utdanning for bærekraftig levesett.

Hovedmålet er å bidra til prosjekter og aktiviteter nasjonalt og internasjonalt knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling, samt styrke nettverkssamarbeid om temaet, som Høgskolen har mer enn 20 års erfaring med.

Senterets arbeid omfatter kunnskapsformidling til alle nivåer i samfunnet, fra klasserommet til FN-systemet. CCL styrker og videreutvikler ny tverrfaglig didaktikk til undervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Fokus er på aktive læringsformer, tverrfaglighet, forbruk, livsstil og sosial læring. CCL gir innspill til læreplaner, utvikler undervisningsmateriell, deltar i samfunnsdebatten, og gir faglige råd om utdanningspolitikk til myndigheter og organisasjoner. Videre er CCL tildelt UNESCO-professorat på utdanning for bærekraftige levesett og koordinerer dets internasjonale partner nettverk. Senteret arbeider med å implementerer FNs bærekraftsmål og bidrar til internasjonale avtaler og deltar i globale programmer innenfor utdanning for bærekraftig utvikling.

English website 

Bærekraftsmålene i en ring

Aktuelt

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Logo for Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling

Kontaktinformasjon

E-post: CCL@inn.no

Tlf.: +47 62 51 76 10

Postadresse: Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2410 Elverum

Besøksadresse: Midtbyen skole, Holsetgata 31, Hamar 

Følg CCL på Facebook