Language: NOR | ENG

Velkommen til nytt semester!

Åpent bibliotek

Velkommen både nye og gamle studenter!

Høgskolebiblioteket er åpent og betjent som vanlig fra 4. januar 2021. 
Du kan benytte biblioteket som arbeidsplass, låne og levere bøker.
Alle våre bibliotek er meråpne.
Informasjon om høgskolebiblioteket og covid-19.