Pensum som lydbok for studenter med lesevansker

Pilotprosjekt for deg som strever med å lese.

Høsten 2022 tilbyr Høgskolen i Innlandet og NLB pensum som lydbok for studenter med ulike typer lesevansker. Alle som er student ved et av høgskolens bachelorprogrammer kan melde seg på.

Lån og lytt i appen Lydhør! Lånernummer og PIN-kode får du når du er innmeldt i NLB. (Foto: NLB

Har du for eksempel dysleksi, ADHD eller konsentrasjonsproblemer som følge av sykdom/skade, eller fysiske funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese en bok? Meld deg på! 

Dette må du gjøre for å bli med

For å få pensum på lydbok må du:

Vi gjør oppmerksom på at alle lånere hos NLB må kunne dokumentere sitt behov med attest fra relevant fagperson på forespørsel.  Se vilkår for innmelding.

Publisert 10. juni 2021 11:50 - Sist endret 16. sep. 2022 15:10