emneguidetest

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kliniske oppslagsverk

Finn oppsummert forskning

En kunnskapsoppsummering (forskningsoversikt) er resultatet av sammenfattede, relevante forskningsresultater på et gitt tidspunkt.

Pyramidesøk - søkemotor som søker samtidig i flere ledende medisinske oppslagsverk, systematisk utarbeidede anbefalinger og oversiktsartikler samt i kvalitetsvurderte primærstudier.

 

 

Artikkelsøk

Statistikk

Siteringsdatabaser

Databaser hvor du kan se hvordan artikler eller forfattere har blitt sitert. 

Finn søkeord

 

PICO

Video om bruk av PICO-skjema i databasesøk fra Høgskolen i Molde

Finn og vurder forskning

Kontaktbibliotekarer

Elverum

Elin Opheim (psykisk helse)

Katrine Petra Fossum (sykepleie)