Language: NOR | ENG

Videoveiledninger

Biblioteket har laget veiledninger om Oria, søking, referanseteknikk, Zotero med mer. 

Søk i Oria

I Oria søker du i nesten alle de ressursene som biblioteket har. Inkludert mesteparten av databasene.

Referanseteknikk

Systematisk litteratursøk

Tips til hvordan gå fram for å søke på en mer systematisk måte

Søk i Ebsco-databaser

Søketipsene her gjelder databaser som Academic Search Complete, Business Search Complete, Cinahl, ERIC, MLA, SportDiscus med flere.

Søk i PsycINFO

Søketipsene gjelder også databaser som Medline, Amed og Embase.

Scopus