Language: NOR | ENG

Åpne ressurser

Flere forlag åpnet opp sine ressurser slik at de var gratis å bruke i den perioden hvor skoler ble holdt stengt. Dette er ressurser som ikke er søkbare via Oria. For de fleste ressurser opphørte tilgangen i slutten av juni 2020.

JSTOR

I samarbeid med stadig flere utgivere er nå mer enn 30 000 bøker tilgjengelig fram til 31. august. Krever tilgang hjemmefra

Public  Health  journals (JSTOR)

26 tidsskrifter fra JSTOR innen bl.a. epidemiologi, helsepolitikk og administrasjon, arbeidsmiljø og helse osv. Gjelder til 31.desember