Language: NOR | ENG

Slik finner du elektroniske ressurser

Det er ulike måter å finne elektroniske artikler og bøker som høgskolebiblioteket ikke abonnerer på.

Åpne ressurser

Flere forlag har åpnet opp sine ressurser slik at de er gratis å bruke så lenge koronakrisen varer.

Åpent tilgjengelige artikler og bøker

Artikler og bøker som publiseres åpent tilgjengelig (Open Access) finner du ved å søke på vanlig måte i Oria og Google Scholar.

Du vil også kunne finne artikler i faglige og institusjonelle arkiv. I mange vitenarkiv er det preprint- og postprint-versjoner av artikler.

  • En preprint (opprinnelig manus) er manus som først blir innsendt til et tidsskriftet og som ennå ikke er fagfellevurdert.
  • Postprint eller AAM (author accepted manuscript/akseptert manusversjon) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til forlaget for publisering. En postprint/AAM vil innholdsmessig være lik som den publiserte versjonen, men uten forlagets formatering.

Les mer om  Open Access.

Søk på nettet med plug-in til nettleseren for å finne tilgjengelige artikler

Søk slik du er vant til, for eksempel i Google og Google Scholar, og bruk «plug-ins» til nettleseren som viser deg hvor du eventuelt finner åpne versjoner av en artikkel (disse verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din). Vi anbefaler en av disse:

  • Unpaywall (for Chrome og Firefox): Verktøy som leder deg til en åpen utgave av artikkelen du ønsker å se på, dersom dette finnes.
  • Open Access Button (for Chrome, Firefox og Safari): Verktøy til å finne åpne versjoner av artikler, samt å sende henvendelser til artikkelforfattere om å egenarkivere en låst artikkel i et åpent faglig- eller institusjonelt arkiv.
  • Google Scholar Button (for Chrome og Firefox). Verktøy som gjør det enklere å bruke Google Scholar for å finne fulltekstartikler.

Er du faglig ansatt? Kontakt forfatteren!

Forskere kan dele artikler med hverandre (avhenger av avtalen de har med forlagene) selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige – såkalt "scholarly sharing". Send gjerne forfatteren en e-post – de fleste deler gladelig artiklene med andre. Mange forskere er på sosiale nettverk som ResearchGate hvor det er lagt til rette for dele publikasjoner med andre forskere.

Bestille artikler

Artikler som ikke er fritt tilgjengelige og som biblioteket ikke har i sine samlinger, kan bestilles. 

Husk å huke av for "Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" i etterkant av søket.