Language: NOR | ENG

Slik finner du elektroniske ressurser

Pga. covid-19-utbruddet er mulighetene for å bestille bøker og artikler fra andre biblioteket begrenset. Men det er også andre måter å finne elektroniske artikler og bøker som høgskolebiblioteket ikke abonnerer på.

Åpne ressurser

Flere forlag åpner nå opp sine ressurser slik at de er gratis å bruke så lenge koronakrisen varer. Dette gjelder bl.a. Nasjonalbibliotekets digitale samling, e-bøker etc. 

Åpent tilgjengelige artikler og bøker

Artikler og bøker som publiseres åpent tilgjengelig (Open Access) finner du ved å søke på vanlig måte i Oria og Google Scholar.

Du vil også kunne finne artikler i faglige og institusjonelle arkiv. I mange vitenarkiv er det preprint- og postprint-versjoner av artikler.

  • En preprint (opprinnelig manus) er manus som først blir innsendt til et tidsskriftet og som ennå ikke er fagfellevurdert.
  • Postprint eller AAM (author accepted manuscript/akseptert manusversjon) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til forlaget for publisering. En postprint/AAM vil innholdsmessig være lik som den publiserte versjonen, men uten forlagets formatering.

Les mer om  Open Access.

Søk på nettet med plug-in til nettleseren for å finne tilgjengelige artikler

Søk slik du er vant til, for eksempel i Google og Google Scholar, og bruk «plug-ins» til nettleseren som viser deg hvor du eventuelt finner åpne versjoner av en artikkel (disse verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din). Vi anbefaler en av disse:

  • Unpaywall (for Chrome og Firefox): Verktøy som leder deg til en åpen utgave av artikkelen du ønsker å se på, dersom dette finnes.
  • Open Access Button (for Chrome, Firefox og Safari): Verktøy til å finne åpne versjoner av artikler, samt å sende henvendelser til artikkelforfattere om å egenarkivere en låst artikkel i et åpent faglig- eller institusjonelt arkiv.
  • Google Scholar Button (for Chrome og Firefox). Verktøy som gjør det enklere å bruke Google Scholar for å finne fulltekstartikler.

Er du faglig ansatt? Kontakt forfatteren!

Forskere kan dele artikler med hverandre (avhenger av avtalen de har med forlagene) selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige – såkalt "scholarly sharing". Send gjerne forfatteren en e-post – de fleste deler gladelig artiklene med andre. Mange forskere er på sosiale nettverk som ResearchGate hvor det er lagt til rette for dele publikasjoner med andre forskere.

Bestille artikler

Det er for tiden dessverre stengt for bestillinger av materiale i Oria, men du kan sende en epost til ditt bibliotek så kan vi undersøke om det er mulig å skaffe artikkelen du ønsker.