Oria – bibliotekets søkeverktøy

Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter, både elektroniske og på papir.

I Oria søker du i nesten alle de ressursene som biblioteket har. Inkludert mesteparten av databasene.

Oria:

  • Bør brukes når du ønsker å få tak i en bestemt bok, masteroppgave, film, tidsskrift eller artikkel
  • Gjør det mulig å reservere utlånte bøker og bestille materiale som biblioteket ikke har i samlinga
  • Gir deg lenken til den databasen som inneholder det tidsskriftet, den artikkelen eller boka du søkte opp
  • Kan brukes for enkle emnesøk

Ulempen ved at det søkes gjennom mange ressurser samtidig er at du lett kan få mange ikke-relevante treff. Du kan ikke søke så presist som du kan gjennom søk i spesifikke databaser.

Så hvilke databaser bør du velge?

Se våre fagsider for hjelp til å finne databaser innenfor ditt emneområde.