Statistikk

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Omfatter organisasjonsdata, studentdata, økonomidata, personaldata, arealdata og data om studietilbud.

Eurostat
Har som oppgave å dekke EUs behov for statistisk informasjon om medlemsland, EU og andre land og regioner utenfor EU.

Kommunedatabasen
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes (NSD) database for statistisk informasjon om norske kommuner. Personer tilknyttet det samfunnsvitenskapelige miljø innenfor universitets- og instituttsektoren i Norge kan få tilgang til databasen for ett år om gangen. Data fra Kommunedatabasen kan også bestilles

NationMaster.com
Nettsted hvor man kan sammenligne statistikk og informasjon fra mange land innen mange emner. Statistikken er hentet fra bl.a. CIA World Factbook, WHO, UNESCO, World Bank, OECD m.fl.

NSD. Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste
Yter tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang på data. Gir tilgang til en rekke databaser. Har indeks
Individdata: dekker bl.a levekår, helse, arbeid, mediebruk, valg, demokrati og sosiale verdier
Det politiske systemet: Politiker- og statsrådsarkiv, partidokumentarkiv, forvaltningsdatabasen og organisasjonsarkivet bl.a.

OECD factbook 
- economic, environmental and social statistics

Statistisk sentralbyrå
Lager offisiell statistikk og analyser av det norske samfunnet. Kan gjenfinnes etter emne (hierarkisk eller alfabetisk), kronologisk (siste 14 dager) eller fritekstsøk. 
Statistikkbanken gir mulighet til å sette opp egen tabell.

Statistisk sentralbyrå : historisk statistikk
Samlet presentasjon av statistikk som belyser de langsiktige utviklingstrekkene i det norske samfunnet.

Internasjonal statistikk
Lenker til andre lands statistiske byråer.

World Factbook
Statistikk for alle verdens land