Language: NOR | ENG

Offentlig informasjon

Lenker til offentlig informasjon og lover. 

Regjeringen

Regjeringen.no
Felles informasjonstjeneste for den norske regjering, statsministerens kontor og departementene.

 Se også:

Stortinget

Stortinget.no

Stortingsforhandlinger (St.forh.) - en samlebetegnelse på dokumenter som produseres av Storting og regjering i behandlingen av saker. 

Til forskjell fra Stortingets egen tjeneste er alt innhold i Stortingsforhandlingene søkbart i Nasjonalbibliotekets tjeneste "Statsmaktene"

Lover

  • Lovdata Pro 
    Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m. De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder. 
    Se mer på fagsiden: Juss
  • Rettsdata
    Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Inneholder også Kommentarsamling og juridisk litteratur. Gratis for studenter med Feide-pålogging.

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett.